Co to je Linkbuilding?

Některé webové stránky jsou oblíbené více a některé méně. Chcete aby vaše webová stránka byla oblíbená?
Možná budete překvapeni, ale oblíbenost webové stránky, je přímo úměrná tomu, jak moc je stránka propojena s ostatními stránkami. Nevěříte? Uvedeme si několik analogií:

"Každá slavná osobnost je oblíbená tím více, čím více ji zná lidí."
Ano, je to tak. Není to počtem lidí, které zná ta osobnost. Je to počtem lidí, které znají ji. Je to jemný rozdíl, ale velmi podstatný.

"Každá slavná kniha je oblíbená tím více, čím více ji četlo lidí."
To abychom se dostali trochu blíže k tématu médií. To co zde popisuji, vychází totiž z Teorie sítí, která platí obecně.

Všimněte si, že příklady mají něco společného. Vždy jde o propojení subjektu s ostatními. To se v reálném světě děje pomocí referencí, citací, přátelství, vazeb a dalších druhů propojení. V prostředí www jsou tyto reference realizovány jako zpětné odkazy. A právě budováním zpětných odkazů, se zabývá linkbuilding. Linkbuilding je tedy disciplína, která zvyšuje oblíbenost vašeho webu.

Pro oblíbenost jsou důležité ty reference, které směřují od ostatních na náš subjekt. Ať už jde o lidi sledující slavnou osobnost, lidi čtoucí slavnou knihu, nebo o zpětné odkazy na vaše www stránky. Zpětné odkazy jsou tedy velmi významným prvkem úspěšnosti a oblíbenosti vašeho webu.

Teorie však jde ještě dál. Jelikož je síť propojená, každý odkaz má jinou váhu. Záleží na oblíbenosti (také jinak řečeno autoritativnosti, či hodnotě) stránky, z které odkaz vede. Protože u ní zase záleží na oblíbenosti stránek, které odkazují na ní. A takto pořád dokola. Mnohem hodnotnější je tedy odkaz ze stránky, která má sama spoustu zpětných odkazů, než ze stránky, která jich má velmi málo.
Tím se tedy dostáváme k cíli linkbuildingu. Získat co nejvíc zpětných odkazů z co nejoblíbenějších webových stránek.

Jak správně vytvořit zpětné odkazy, si můžete přečíst v článku o SEO v Off-page optimalizaci.

SEO Katalog © 2012 | Tvorba webových stránek od Zajimava.cz | | Celkem přidáno webů: 8231